Troskris

Mot bakgrund av det alldeles oerhörda och tidigare aldrig bevittnade motstånd som hans skrivelse om sexuell utlevelse och födelsekontroll (Humanae Vitae) rönte, beskrev Paulus VI kyrkans tillstånd med ordet självdestruktion (tal till det lombardiska kollegiet, 7/12 1968). Några år senare (29/6 1972) utbrast samme påve: "Vi trodde att konciliet skulle följas av en era av solsken, men i stället infann sig moln, stormar och mörker." Påven frågade rentav om inte "djävulens rök trängt in i kyrkan". Utomordentligt starka ord, som stämmer till eftertanke. Vid ungefär samma tid befann sig den holländska kyrkan i det närmaste i öppen schism.

Detta skall jämföras med den katolska enhet, styrka och tydliga tonvikt vid katolsk renlärighet som även den antikyrkliga pressen omvittnade vid Pius XII:s död 1958. Vad hade hänt i den katolska världen? På den frågan sökte teologen och filosofen Romano Amerio (1905-1997) svara i den omfattande studien Iota Unum (1985). Han är härvidlag inte längre ensam: alltfler historiker, sociologer och teologer  har börjat fråga sig, hur en tidigare så stark katolicism på blott några år i så hög grad kunde försvagas och på sina håll kollapsa och i det närmaste dö ut.

I dag är kristendomens hjärtland, Europa, åter ett missionsom- råde, samtidigt som dödens kultur breder ut sig och alltmer formar lagstiftningen. Präst- och ordenskallelserna är avsevärt färre och en del ordenssällskap har alldeles dött ut. Antalet döpta minskar ständigt. Kyrkans politiska inflytande är i det närmaste borta. Och när Rom handlar i enlighet med katekesen och klargör vad katolsk lära är kommer snart nog angreppen från högljudda katoliker.

I kampen med en fientlig omvärld (Johannes Paulus II talade om en dödens kultur) syns många  katoliker idag ha gett upp och ha anslutit sig till de olika modernistprojekten. När de inte gått upp i konsumtion. Eller t o m ivrar för skilda kulturradikala projekt. Sekulariseringen och den politiska modernismen finns idag inte sällan i kyrkans egna led. Det är häremot som många av de nya rörelser och ordnar man idag möter i den katolska kyrkan vänder sig. Och bland dem återfinns den traditionella rörelsen.

Vidare

Artikel om Romano Amerio och Iota Unum (Sandro Magister)

Annan artikel i samma ämne (Sandro Magister).

Recension av Iota Unum med anledning av utgivningen av boken i eng. översättning.

Kontakt