Kardinal Dante-Sällskapet

MOSEBACH, Martin: Häresie der Formlosigkeit. Die römische Liturgie und ihr Feind

Karolinger Verlag

Kutschkergasse 12/7

A-1180 Wien

Martin Mosebach hör till det tyska språkets främsta, idag levande författare. Han föddes i Frankfurt am Main 1951. Mosebach har skrivit romaner, diktsamlingar, filmmanus och opera-libretti.

År 2002 utkom Häresie der Formlosigkeit. Där berättar Mosebach om sin - genom den traditionella latinska liturgin - återfunna katolska barndomstro. Mosebach skissar även en förödande bild av liturgins belägenhet sedan Paulus VI:s liturgireform.

Fader Barthe undervisar vid prästseminariet i Gricigliano
Martin Mosebach

Mosebachs analys, som är både djup och skarpsinnig, överensstämmer med abbé Claude Barthes (jmf. Le Ciel sur la terre. Essai sur l'essence de la liturgie). På många punkter har denna analys fått stöd av till exempel den inflytelserika kyrkliga tidskriften Communio. Vidare uppvisar den många viktiga beröringspunkter med den helige Faderns uppfattning i liturgifrågan sådan denna ofta kom till uttryck under dennes tid vid Troskongregationen.

Formlöshetens irrlära - den romerska liturgin och dess fiender, vars förord skrivits av prof. Robert Spaemann, aktad tysk filosof, Fénélon-expert och nära vän till den nuvarande påven, har i Tyskland väckt stor uppmärksamhet. Som en följd inbjöds Mosebach sommaren 2004 att tala om Häresie der Formlosigkeit vid de tyska katolikdagarna.

Mosebach har också uppmärksammats utanför sitt hemland. Söndagen i första advent 2005 togs Mosebach emot av abbé Barthe inom ramen för dennes månatliga program på Radio Courtoisie. Det talades om liturgi och liturgireform, om kyrkan i Tyskland och om Benedictus XVI. Samtalet omfattar även ett ingripande av prof. Spaemann. Man kan här lyssna på det intressanta samtalet mellan dem, och upptäcka att Mosebach talar en utomordentligt elegant franska.

Martin Mosebachs bok föreligger bl a i fransk översättning, utgiven av Hora Decima. Läs mer på franska här.

Martin Mosebach övervarar regelbundet den klassiska latinska liturgin. Sedan sin återgång till tron ministrerar författaren rentav vid den heliga mässan i äldre rit. Han har även gästat Kristkonungens instituts moderhus i Gricigliano.

"En av samtidens stora tyska romanförfattare skriver om den katolska liturgin och den kris denna genomgår. Han är själv mycket illa berörd av en situation som förvisso inte kan anses normal. Den latinska liturgin var en gång - och är alltjämt - den huvudsakliga källan till merparten av Europas verkligt andliga rörelser. Dess djupa kris borde därför inte lämna någon katolik likgiltig. Eller för den delen lämna oberörd någon europé överhuvudtaget." (Ur professor Spaemanns förord.)

Beställning

Beställ här.


På engelska

Boken finns i engelsk översättning: The Heresy of Formless- ness (124 kr).


Tips

Mosebachs sex teser om litugin: [.pdf].