Kardinal Dante-Sällskapet
Kardinal Dante-Sällskapet verkade som förening 2003-2013.  Det har bl a gett ut Missale Parvum, ett latinskt-svenskt missale för den gregorianska riten (tridentinsk eller äldre romersk rit), och översatt Summorum Pontificum.

Tack vare sällskapets målmedvetna, långsiktiga arbete kunde Kristkonungens institut 1 november 2011 etablera sig i Stockholms katolska stift. På så sätt fick Stockholm daglig mässa och södra Sverige söndaglig mässa i äldre romersk rit. Våren 2012 och 2013 anordnades även en uppskattad vallfärd till Vadstena.

2013 upphörde sällskapet emellertid till följd av illasinnad infiltrering och en välplanerad hatkampanj. "Homo homini lupus (vel ursus)."
NOSTALGICA

Liturgisk kalender

Summorum Pontificum

Universae Ecclesiae

En katolsk traditionsrörelse

Om Kardinal Dante-Sällskapet (KDS)

KDS - Missale Parvum

KDS - Vallfärder och gregoriansk sång

KDS - Även i Lund

Msgr Gromier

Benedictus XVI

Dom Cabrol

Martin Mosebach

Böcker man bör ha läst

Stilla mässa för ministranten

De Gaudio

Locutio argentea sed silentium aureum.