Kristkonungens institut i Sverige

Fr o m hösten 2016 är två institutspräster verksamma i stiftet, kanikerna Cyprien Parant och Marcus Künkel. De är särskilda själasörjare för den äldre riten i stiftet. Superior för institutets svenska apostolat är kanik Amaury Montjean, som även är superior för Storbritannien.

På uppdrag av biskop Anders Arborelius svarade Kristkonungens institut till en början (hösten 2005) för mässan enligt klassisk romersk rit i Stockholm (länge i domkyrkan). Med början 2007 omfattade institutets uppdrag jämväl mässan enligt äldre eller gregoriansk rit  i södra Skåne.

Msgr Schmitz i Stockholms domkyrka
Msgr Schmitz i Stockholms domkyrka

Det började med mässbesök i veckorna några gånger per år. Därefter kom en institutspräst på besök en söndag per månad. Fr o m augusti 2010 blev det två helger i månaden. Planen var att utöka denna närvaro ytterligare. Detta blev verklighet 1 november 2011, då en kanik från institutet flyttade till Sverige, sedan kontrakt tecknats mellan stiftet och institutet. 

I och med Benedictus XVI:s skrivelse Summorum Pontificum är den klassiska romerska riten, även kallad gregoriansk rit och extraordinär form av den romerska riten, åter en ordinarie del av den latinska kyrkans liv. En naturlig utveckling är därför att stiftet tar hjälp av präster skolade i den traditionella liturgin. Biskopens uttalande från 2007 skall förstås i detta ljus (se här). Utnämningen av en institutskanik blev den logiska följden av denna process.

F Künkel frambär det heliga mässoffret i Stockholm
F Institutskanik i S:ta Birgittas kapell

Institutets generalprior, monsignor Gilles Wach, uppdrog först åt kanik Richard von Menshengen-Thernberg, prästvigd år 2000, att svara för apostolatet i Sverige. Fader von Menshengen var framtill september 2008 distriktssuperior för Tyskland och Österrike. Han bistods i Sverige av kanik Marcus Künkel, då verksam i Spanien.

Efter fader von Menshengens utnämning i Förenta staterna övertog msgr R. Michael Schmitz, institutets generalvika- rie, ansvaret för det svenska apostolatet. Fader Künkel, som sedan 2009 var stationerad i Belgien, fortsatte att svara för de flesta besöken. Samtidigt fördes samtal med biskopen för att få till stånd en fastare institutsnärvaro och regelbundnare mäss- tillfällen i den extraordinarie formen.

Msgr Schmitz med kardinal Burke
Msgr Schmitz jämte kardinal Burke i Gricigliano

Dessa samtal visade sig fruktsamma. Under sommaren 2011 beslutade biskop Anders Arborelius att erbjuda institutet att etablera sig i stiftet. Institutets överordnade antog erbjudandet och det beslutades att en institutskanik skulle flytta till Stockholm. En andra kanik utnämndes i september 2016. Mässa i äldre form firas varje söndag i Lund och Stockholm.

Institutets generalprior, msgr Wach, understryker att man från institutets sida alltid vinnlägger sig om att i görligaste mån skicka präster som talar värdlandets språk och intresserar sig för dess kultur och historia.

KONTAKTUPPGIFTER

För kontaktuppgifter till superiorn för Sverige, kanik Amaury Montjean, klicka här.