Vad är en kanik?

Spansk korherre
Franska reguljärkorherrar 2011

Kanik eller korherre kallar man medlemmarna av ett domkapitel eller kollegialkapitel. Dessa är sekulärkaniker (av sæculum, som lever i världen). En del korherrar tillhör i stället en kanonial religiös orden och kallas reguljärkaniker (av regula, ordensregel). Korherrens främsta uppgift är det högtidliga firandet av liturgin, såväl tidegärden som konventualmässan. En korherre är oftast prästvigd. Det finns även reguljärkorherrinnor.

Spansk korherre
Österrikisk korherre

Korherrar lever vanligtvis i kommunitet under någon form av kanonial regel. Reguljärkanikerna lyder vanligtvis under den helige Augustinus regel. Sekulärkanikerna följer en mindre fordrande regel och avger heller inga ordenslöften. Flera katolska religiösa ordnar antingen hör till korherrarnas stora familj (t ex premonstratensorden, även kallade norbertiner) eller står dem nära (dominikanerna, augustin- eremiterna).

Spansk korherre
Spansk korherre

Såväl korherrar som korherrinor äger rätt att bära rochetten, biskopens särskilda värdighetsplagg. Härutöver bär korherren mozzetan, en vingliknande kappa som även den återfinns i biskopens kordräkt. Korherrar kan även bära ett kapitelkors.

Engelska korherrar 1934
Engelska korherrar 1935

Bilden ovan visar engelska korherrar i kordräkt. Den vita dräkten och skapularet antyder att det rör sig om premonstratenser, en kanonial orden grundad av den store S:t Norbert av Xanten. Observera den tydliga tonsuren till höger.

Kontakt