KARDINAL DANTE-SÄLLSKAPET


Om Maslows behovspyramid


Katoliken läser vanligtvis hellre Wodehouse och Dorothy Sayers än Jean- Paul Sartre. Är det en tillfällighet?
Mot den sorgliga tendens vi envar bär inom oss: att ta oss själva och fjompiga ting på för stort allvar. Mot det ytliga, ospännande allvar som följer i ideologiernas moderna spår. Mot okänslan för det högtidliga och mot avskyn för weissbier, Mozart-mässor och piptobak. Mot förkärleken att skriva sin nästa på näsan... 

Mot allt slikt och ännu mera finns faktiskt bot. På engelska benämns det humour. --- Få saker är svårare att definiera. Och få saker är nödvändigare. --- Men man kan lika gärna kalla det Tradenfreude. Glädjen är nämligen sällan rotlös. F.ö. hade Maslow fel.


Tradenfreude, således. Humor och självdistans är nu dessvärre inte alltid det påtagligaste inslaget i katolskt liv sådant det ter sig för en yttre betraktare. På den saken måste det bli ändring. Därför  kommer vi här att föreslå tradenfreude-säkrade sajter att besöka. Som en daglig dosis stärkande, jämte den dagliga matskeden fiskleverolja och aftonens gin & tonic. I Bellocs anda, eller någonting ditåt. För i paradoxen finns mycken klokskap.

Yupp.

          Drink Audit Ale in Heaven With Me

I pray good beef and I pray good beer
This holy night of all the year,
But I pray detestable drink to them
That give no honour to Bethlehem.

May all good fellows that here agree
Drink Audit Ale in heaven with me,
And may all my enemies go to hell!
Noel! Noel! Noel! Noel!
May all my enemies go to hell!
Noel! Noel!Hilaire Belloc
, Lines for a Christmas Card.
   
Tradenfreude


The Far Site - det är här man börjar...

Prästkandidaten i det tredje årtusendet... Retrofuturism...

Kardinal Dante-Säll- skapets årliga stäm- ma I...

Kardinal Dante-Säll- skapets årliga stäm- ma II...

Kardinal Dante-Säll- skapets årliga stäm- ma III...

The Bad Catholic...

Protestaktion i god smak (sällsynt)...

De 5 mest förvånande följderna av påvens skrivelse Summorum pontificum...

Hallowed Ground - var allt charmigare förr? - det verkar faktiskt så...

Charmigt och genom- mänskligt katolskt... Andrew Cusack...

The Chap... -- "The "Chappists" propose a revolution based not on violence or bomb -throwing, but on dres- sing and behaving very nicely indeed."

Dandyism.net...

The Cornell Society for a Good Time - studen- ter kan alltfort vara tradenfreudiga: såväl bildade och gentle- mannamässiga som elakt roliga...

The Bad Catholic´s Guide to Wine, Whiskey & Song...

The Shrine of Holy Whapping - åter stu- denter med begåvning och... tradenfreude... ja, utom Dan, då...

The American Papist - "not your average Pa- pist"...

Om Summorum ponti- ficum...

Mad Dogs and English- men Go Out in the Midday Sun I...

Mad Dogs and English- men Go Out in the Midday Sun II...

Brideshead Revisited - Cordelia och missio- nerna...

I jakt på den heliga graalen...

Den fruktade spanska inkvisitionen...

Ur Life of Brian...