Den romerska kalendern
i äldre rit

Helgontitlar i bokstavsordning: a. abbot eller abbedissa, ap. apostel, b. bekännare, bp. biskop, d. drottning, e. evangelist, j. jungfru, k. kyrkolärare, kn. konung, m. martyr, p. präst, pv. påve, ä. änka. Högtidernas rang förklaras här. Fasteordningen här.

Svenska högtider föregås av I Sverige. Svenska medeltida namnskick föregås av M. Svenska medeltida högtider som inte längre firas föregås av (M) I Sverige.

September

        • September månad är av hävd vigd åt Marie sju smärtor.
        • Onsdagen, fredagen och lördagen efter 3:e sön. i september infaller höstens kvatemberdagar (M himmer- dagsfasta). Kvatemberdagar har särskild ställning.

1 S:t Ægidius (d. 721), a.; de tolv martyrbröderna (d. 304), m., SS:t AEgidius (d. 721), a.; de tolv martyrbröderna (d. 304), m., S

2 S:t Stefan av Ungern (d. 1038), kn. b., Sd

3 S:t Pius X (d. 1914), pv. b., D

4 Feria.

5 S:t Laurentius Justinianus (d. 1456), bp. b., Sd

6 Feria.

7 Feria.

8 Marie födelse (M Mormässa), D2cl med enkel oktav; Com. S:t Adrianus (d. 303), m.

9 S:t Gorgonius (d. 303), m., S

10 S:t Nicolaus av Tolentino (d. 1310), b.,. D

11 S:t Protus o. Hyacintus (d. 304), mm., S

12 Marie heliga namn, Dm

13 Feria.

14 Helga Korsets upphöjelse (M Korsmässa), Dm

15 Marie sju smärtor, D2cl; Com. S:t Nicodemus (1 årh.), m.

16 S:t Cornelius (d. 258), pv., o. Cyprianus (d. 258), bp. m., Sd; Com. S:ta Eufemia, j., Lucia o. Geminianus, mm.

17 S:t Franciscus' stigmatisering, D

18 S:t Josef av Copertino (d. 1663), b., D

19 S:t Januarius, bp., med följeslagare (d. 305), mm., D

20 S:t Eustachius med följeslagare (100-t.), mm., D; Com. vigilia inför S:t Matteus.

21 S:t Matteus (M Mattsmässa), ap. e., D2cl

22 S:t Thomas av Villanova (d. 1455), bp. b., D; Com. S:t Mauritus med följeslagare (d. 297), mm.

23 S:t Linus (d. 79), pv. m., Sd; Com. S:ta Tekla, j. m.

24 Vår Fru av lösen (”Maria de mercede”), Dm

25 Feria.

26 S:t Cyprianus o. Justina (d. 304), j., mm., S

27 S:t Cosmas o. Damianus (d. 303), mm., Sd

28 S:t Venceslaus (d. 929), hertig, m., Sd

29 Ärkeängeln Mikael och alla änglar (kyrkoinvigningen i Gargano), D1cl

30 S:t Hieronymus (d. 420), p. b. k., Dd. 533), bp. b., S.

Missale Parvum

Sedan 2009 finns det åter ett svenskt folk- missale för den tradi- tionella romerska riten. Härvarande kalender är hämtad ur detta.

Läs mer här.


Tips

"The Latin Mass Explained". Introduktion till den traditionella latinska mässliturgin.