Den romerska kalendern
i äldre rit

Helgontitlar i bokstavsordning: a. abbot eller abbedissa, ap. apostel, b. bekännare, bp. biskop, d. drottning, e. evangelist, j. jungfru, k. kyrkolärare, kn. konung, m. martyr, p. präst, pv. påve, ä. änka. Högtidernas rang förklaras här. Fasteordningen här.

Svenska högtider föregås av I Sverige. Svenska medeltida namnskick föregås av M. Svenska medeltida högtider som inte längre firas föregås av (M) I Sverige.

Oktober

  • Sista söndagen i månaden, Kristus konungen, D1cl.

1 S:t Remigius (d. 533), bp. b., S

2 Skyddsänglarna, Dm

3 S:ta Teresa av Lisieux (d. 1897), j., D

I vikariatet Sverige1, D1cl med oktav (endast i missionsområden). Oktavdag, 10 oktober, Dm.

4 S:t Franciscus av Assisi (d. 1226), b., ordensgrundare (franciskanorden), Dm

5 S:t Placidus med följeslagare (300-t.), mm., S

6 S:t Bruno (d. 1101), b., ordensgrundare (kartusianorden), D
I Sverige, S:t Eskils skrinläggning2, Sd

7 Rosenkransens högtid3, D2cl; Com. S:t Markus (d. 336), pv. b.; Com. S:t Sergius, Bacchus (d. 300) o. Apulejus, mm.

I Sverige, S:ta Birgitta (d. 1373), Sveriges skyddshelgon, ä., ordensgrundare (birgittinorden), D1cl med vanlig oktav.

8 S:ta Birgitta (d. 1373), ä., ordensgrundare (birgittinorden), D

I Sverige, Rosenkransens högtid, D2cl

9 S:t Giovanni Leonardo (d. 1669), b., ordensgrundare (en mariansk prästorden), D; Com. S:t Dionysius, bp., Rusticus o. Eleutherius (200-t.), mm.

(M) I Sverige, S:ta Ingrid av Skänninge (d. 1282), j.

10 S:t Francesco Borgia (d. 1572), b., Sd

11 Marie moderskap, D2cl

12 Feria.

13 S:t Edward (d. 1066), b., Sd

14 S:t Calixtus I (d. 222), pv. m., D

I Sverige, oktavdagen för S:ta Birgitta, Dm

15 S:ta Teresa av Avila (d. 1582), j., ordensgrundare (de oskodda karmeliterna), D

16 S:ta Hedvig (d. 1243), d. ä., Sd

17 S:ta Marguerite Marie Alacocque (d. 1690), j., Jesu hjärtas apostel, D

18 S:t Lukas (M Lukasmässa), e., D2cl

19 S:t Petrus av Alcantara (d. 1562), b., ordensgrundare (en sträng gren av franciskanorden), D

20 S:t Johannes av Kęty (d. 1473), b., D

21 S:t Hilarion (d. 372), ab., S; Com. S:ta Ursula med följeslagare (300-t.), jj. mm.

22 Feria.

23 S:t Antonio Maria Claret4 (d. 1870), bp. b., ordensgrundare (klaretinerna), D

24 Ärkeängeln Rafael, Dm

25 S:t Chrysanthus o. Daria (d. 304), mm., S

26 S:t Evaristus (d. 107), pv. m., S

27 Feria. Vigilia inför S:t Simon o. Judas.

28 S:t Simon o. Judas, app., D2cl

29 Feria.

30 Feria.

31 Feria. Vigilia inför Allhelgonadagen.

1 När katolska kyrkan återkom till Sverige efter reformationen var landet länge s.k. apostoliskt vikariat, ett missionsområde underställt den romerska missionskongregationen. Först 1953 blev Sverige ett eget stift. [«]

2 S:t Eskils högtid, 12 juni. [«]

3 Efter den avgörande segern mot turkarna vid Lepanto 1571, inför vilken jungfru Marias förbön särskilt hade åkallats i en rosenkrans- procession, instiftade S:t Pius V en särskild högtid, Vår Fru av Segern. Denna högtid gavs redan 1573 nytt namn (Gregorius XIII): Rosenkransens högtid. 1716 inskrevs festen i den universella kalendern av Clemens XII, varvid den anvisades första söndagen i oktober. S:t Pius X flyttade den 1913 till sin nuvarande plats. I 1969 års kalender kallas högtiden Vår Fru av rosenkransen. [«]

4 Saligförklarad 1934. Helgonförklarad 7 maj 1950. Upptagen i den romerska kalendern 1960. [«]

Missale Parvum

Sedan 2009 finns det åter ett svenskt folk- missale för den tradi- tionella romerska riten. Härvarande kalender är hämtad ur detta.

Läs mer här.


Tips

"The Latin Mass Explained". Introduktion till den traditionella latinska mässliturgin.