Den romerska kalendern
i äldre rit

Helgontitlar i bokstavsordning: a. abbot eller abbedissa, ap. apostel, b. bekännare, bp. biskop, d. drottning, e. evangelist, j. jungfru, k. kyrkolärare, kn. konung, m. martyr, p. präst, pv. påve, ä. änka. Högtidernas rang förklaras här. Fasteordningen här.

Svenska högtider föregås av I Sverige. Svenska medeltida namnskick föregås av M. Svenska medeltida högtider som inte längre firas föregås av (M) I Sverige.

November

  • November månad är av hävd vigd åt själarna i skärselden.

1 Allhelgonadagen, D1cl med vanlig oktav.

2 Alla själars dag1, D

Infaller 2 november en söndag, firas Alla själar i stället följande dag. Denna dag äger varje präst rätt att frambära tre själamässor.

3 Feria. I oktaven, Sd

4 S:t Carlo Borromeo (d. 1584), bp. b., D; Com. S:t Vitalis o. Agricola (300-t.), mm.; Com Allhelgonaoktaven.

5 Feria. I oktaven, Sd

I Sverige, Uppsala domkyrkas och övriga svenska kyrkors relikhögtid, Dm

6 Feria. I oktaven, Sd.

7 Feria. I oktaven, Sd.

8 Oktavdagen för Allhelgonadagen, Dm; Com. de fyra krönta martyrerna (d. 305), mm.

9 Lateranbasilikans invigningshögtid, D2cl; Com. Theodorus (d. 306), m.

10 S:t Andreas Avellinus (d. 1608), b., D; Com. S:t Tryfon (d. c:a 250), Respicius o. Nymfa (d. 304), v., mm.

11 S:t Martin av Tours (d. 397), M Mårtensmässa, bp. b., D; Com. S:ta Menna (d. 295), m.

12 S:t Martin I (d. 650), pv. m., Sd

13 S:t Didacus (1463), b., Sd

14 S:t Josafat (d. 1603), bp. m., D

15 S:t Albertus Magnus (d. 1280), b. k., D

16 S:ta Gertrud (d. 1292), j., D

17 S:t Gregorius Thaumaturgus (d. 270), bp. b., Sd

18 Petri och Pauli basilikas invigningshögtid, Dm,

19 S:ta Elisabeth av Türingen (d. 1231), j., D; Com. S:t Pontianus (d. 235), pv. m.

20 S:t Felix av Valois (d. 1212), b., D

21 Marie offring, Dm

22 S:ta Cæcilia (d. 230), j. m., D

23 S:t Clemens I (d. 101), pv. m., D; Com. S:ta Felicitas (d. 165), j. m

24 S:t Johannes av Korset (d. 1591), b. k., D; Com. S:t Chrysogonus (d. 304), m.

25 S:ta Katarina (d. 305), j. m., D

26 S:t Silvester (d. 1267), a., D; Com. S:t Petrus av Alexandria (d. 311), bp. m.

27 Feria.

28 Feria.

29 Vigilia inför S:t Andreas; Com. S:t Saturninus (300-t.), m.

30 S:t Andreas (M Andersmässa), ap. m., D2cl

1 Alla själars dag viker enkom för söndagar, varvid Alla själar ihågkom- mes måndagen 3/11. [«]

Missale Parvum

Sedan 2009 finns det åter ett svenskt folk- missale för den tradi- tionella romerska riten. Härvarande kalender är hämtad ur detta.

Läs mer här.


Tips

"The Latin Mass Explained". Introduktion till den traditionella latinska mässliturgin.