Den romerska kalendern
i äldre rit

Helgontitlar i bokstavsordning: a. abbot eller abbedissa, ap. apostel, b. bekännare, bp. biskop, d. drottning, e. evangelist, j. jungfru, k. kyrkolärare, kn. konung, m. martyr, p. präst, pv. påve, ä. änka. Högtidernas rang förklaras här. Fasteordningen här.

Svenska högtider föregås av I Sverige. Svenska medeltida namnskick föregås av M. Svenska medeltida högtider som inte längre firas föregås av (M) I Sverige.

Mars

  • Söndagarna ”in Septuagesima”, ”in Sexagesima” och ”in Quinqua- gesima” förebådar Fastan och har därför en karaktär av botsöndag. Fr o m söndagen ”in Septuagesima” utgår ”alleluia”.
  • Fredagen e. Passionssöndagen infaller Marie sju smärtors högtid, Dm; Com. ifrågavarande feria.

1 Feria.

2 Feria.

3 Feria.

4 S:t Kasimir av Polen (d. 1483), b., Sd; Com. S:t Lucius (d. 254), pv. m.

5 Feria.

6 S:ta Perpetua och Felicitas (d. 202), mm., D

7 S:t Thomas av Aquino (d. 1274), b. k., D

8 S:t Johannes av Gud (d. 1550), b., ordensgrundare (hospitalbröderna), D

9 S:ta Francesca Romana (d. 1440), ä., D

10 De fyrtio martyrerna (300-t.), mm., Sd

11 Feria.

12 S:t Gregorius den store (d. 604), pv. b. k., D

13 Feria.

14 Feria.

15 Feria.

16 Feria.

17 S:t Patrik (d. 493), bp. b., D

18 S:t Cyrillus av Jerusalem (d. 386), bp. b. k., D

19 S:t Josef, Marie brudgum o. hela kyrkans skyddspatron, b., D1cl

Infaller denna högtid på Passionssöndagen, Palmsöndagen eller under Stilla veckan, firas S:t Josef i stället på måndagen e. Påskoktaven. Är denna måndag upptagen av Bebådelsen (se 25 mars), firas S:t Josef i stället på tisdagen.

20 Feria.

21 S:t Benedictus av Nursia (d. 543), a., ordensgrundare (benediktinorden), Dm

22 Feria.

I Sverige, S:ta Katarina av Vadstena (d. 1381), S:ta Birgittas dotter, j., D

23 Feria.

24 Ärkeängeln Gabriel, Dm

25 Marie bebådelse, D1cl

Infaller högtiden på Passionssöndagen, firas Bebådelsen i stället följande dag, på måndagen.  Infaller 25 mars på Palmsöndagen, under Stilla veckan eller under Påskdagen med tillhörande oktav, firas Bebådelsen i stället på måndagen e. Påskoktaven.

26 Feria.

27 S:t Johannes av Damaskus(d. 754), b. k., D

28 S:t Giovanni da Capistrano (d. 1456), b., Sd

29 Feria.

30 Feria.

31 Feria.


Missale Parvum

Sedan 2009 finns det åter ett svenskt folk- missale för den tradi- tionella romerska riten. Härvarande kalender är hämtad ur detta.

Läs mer här.


Tips

"The Latin Mass Explained". Introduktion till den traditionella latinska mässliturgin.