Den romerska kalendern
i äldre rit

Helgontitlar i bokstavsordning: a. abbot eller abbedissa, ap. apostel, b. bekännare, bp. biskop, d. drottning, e. evangelist, j. jungfru, k. kyrkolärare, kn. konung, m. martyr, p. präst, pv. påve, ä. änka. Högtidernas rang förklaras här. Fasteordningen här.

Svenska högtider föregås av I Sverige. Svenska medeltida namnskick föregås av M. Svenska medeltida högtider som inte längre firas föregås av (M) I Sverige.

Maj

  • I Sverige, 1:a sön. i maj, S:t Nils Hermansson (d. 1391), bp. b., Sd.
  • Måndagen, tisdagen o. onsdagen före Kristi himmelsfärds högtid infaller rogationsdagarna1 (”Litaniae minores”). Rogationsmåndagen har särskild ställning.
  • Kristi himmelsfärd firas 40 dagar efter Påsk. Högtiden har rang av D1cl med privilegierad oktav av 3:e graden.
  • Pingst kan infalla såväl i maj som i början av juni. Pingstdagen har rang av D1cl med privilegierad oktav av 1:a graden.
  • Pingstafton är vigilia av 1:a klass. Under Påsktiden är vigilior i övrigt inte tillåtna.
  • Onsdagen, fredagen o. lördagen i Pingstoktaven infaller sommarens kvatemberdagar (M himmerdagsfasta), även kallade Pingsttidens kvatemberdagar. Kvatemberdagar har särskild ställning.
  • Söndagen e. Pingst infaller Trefaldighet.
  • Torsdagen e. Trefaldighet infaller Kristi lekamens högtid (”Corpus Christi”), D1cl med privilegierad oktav av 2:a graden.
  • Fredagen e. Kristi lekamens oktav infaller Jesu hjärta högtid, D1cl med privilegierad oktav av 3:e graden.
  • Torsdagen e. Kristi lekamens oktav (d v s torsdagen i Jesu hjärta oktav), Jesu eukaristiska hjärta2, Dm.

1 S:t Josef, Marie brudgum3, b., D1cl; S:t Filippus o. Jakob d.y4., app., D2cl

2 S:t Athanasius (d. 373), bp. b. k, D

3 Helga Korsets återfinnande, D2cl; Com. S:t Alexander I (110-t.), pv., med följeslagare, mm.; Com. S:t Juvenalis (d. 377), bp. b.

4 S:ta Monica, S:t Augustini mor (d. 387), ä., D

5 S:t Pius V (1572), pv. b., D

6 Feria. S:t Johannes inför latinska porten (M Lille Johannis dag), Dm

7 S:t Stanislaus (1079), bp. m., D

8 Feria. Ärkeängeln Mikaels uppenbarelse på berget Gargano (M Mikaelsmässa), Dm

9 S:t Gregorius av Nazianzos (d. 389), bp. b. k., D

10 S:t Antoninus (d. 1459), bp. b., D; Com. S:t Gordianus o. Epimachus (d. 362), mm.

11 S:t Filippus (d. 80) o. S:t Jakob d.y. (d. 62)5, app., D2cl

I Sverige, S:t Isidor Agricola, b., Sd

12 S:t Nereus, Achilleus, mm., o. Domitilla (1 årh.), j., samt S:t Pancratius (d. 304), m., Sd

13 S:t Roberto Bellarmino (d. 1621), bp. b. k., D

14 S:t Bonifatius (d. 307), m., S

15 S:t Jean-Baptiste de la Salle (d. 1719), b., ordensgrundare (De kristna skolornas bröder), D

16 S:t Ubaldus (d. 1160), bp. b., Sd

17 S:t Pascal Baylon (d. 1592), b., D

18 S:t Venantius (d. 250), m., D

I Sverige, kung S:t Erik Jedvardsson (d. 1160), M Ersmässa, Stockholms skyddspatron, kn. m., D2cl

19 S:t Petrus Celestinus6 (d. 1296), pv. b., ordensgrundare (celestinorden), D; Com. S:ta Prudentiana (100-t.), j.

20 S:t Bernadino av Siena (d. 1444), b., Sd

21 Feria.

22 Feria.

23 Feria.

24 Feria.

25 S:t Gregorius VII (d. 1085), pv. b., D; Com. S:t Urban (d. 230), pv. m.

26 S:t Filippo Neri (d. 1595), b., ordensgrundare (oratoriet), D; Com. S:t Eleutherius (d. 189), pv. m.

27 S:t Beda Venerabilis (d. 735), b. k., D; Com. S:t Johannes I (d. 526), pv. m.

28 S:t Augustinus av Canterbury (d. 604), bp. b., D

29 S:ta Maria Magdalena de' Pazzi (d. 1607), j., Sd

30 S:t Felix I (d. 274), pv. m., S

31 Maria drottning7, D2cl; Com. S:ta Petronilla, j.

1 Se ”Litaniae majores”, 25 april. [«]

2 Instiftad 9 november 1921. Denna devotion är särdeles stark inom redemptoristorden. [«]

3 Instiftad av Pius XII (1955) i syfte att katolicisera förstamajfirandet, varför titeln opifex lades till Marie brudgum. Samtidigt ströks S:t Josefs skyddsfest i april. [«]

4 Flyttad (1955) till den 11:e samma månad i syfte att bereda plats för S:t Josef. Se föregående fotnot. [«]

5 Instiftad 9 november 1921. Denna devotion är särdeles stark inom redemptoristorden. [«]

6 Påve under namnet Celestinus V. [«]

7 Instiftad av Pius XII (rundskrivelsen Ad cæli reginam, 1954). [«]

Missale Parvum

Sedan 2009 finns det åter ett svenskt folk- missale för den tradi- tionella romerska riten. Härvarande kalender är hämtad ur detta.

Läs mer här.


Tips

"The Latin Mass Explained". Introduktion till den traditionella latinska mässliturgin.