Den romerska kalendern
i äldre rit

Helgontitlar i bokstavsordning: a. abbot eller abbedissa, ap. apostel, b. bekännare, bp. biskop, d. drottning, e. evangelist, j. jungfru, k. kyrkolärare, kn. konung, m. martyr, p. präst, pv. påve, ä. änka. Högtidernas rang förklaras här. Fasteordningen här.

Svenska högtider föregås av I Sverige. Svenska medeltida namnskick föregås av M. Svenska medeltida högtider som inte längre firas föregås av (M) I Sverige.

Juni

  • Pingst kan infalla såväl i maj som i början av juni. Se inledningen för maj månad.

1 S:ta Angela Merici1 (d. 1540), j., ordensgrundare (ursulinsystrarna), D

2 S:t Marcellinus, Petrus o. Erasmus (d. 303), mm., Sd

3 Feria.

4 S:t Francesco Caracciolo (d. 1608), b., ordensgrundare (minoriterna - franciskaner), D

5 S:t Bonifatius (d. 755), bp. m., D

6 S:t Norbert (d. 1134), bp b., ordensgrundare (premonstratensorden), D

7 Feria.

8 Feria.

9 S:t Primus o. Felicianus (d. 303), mm., S

10 S:ta Margareta av Skottland (d. 1093), d.; Sd

11 S:t Barnabas, ap., D

12 S:t Johannes av S:t Facundo (d. 1479), b. D; Com. S:t Basilides med följeslagare (300-t.), mm.

I Sverige, S:t Eskil (d. 1080), M Eskilsmässa, Södermanlands apostel, bp. m., Dm

13 S:t Antonius av Padua (d. 1231), b. k., D

14 S:t Basilius (d. 379), bp. b. k., ordensgrundare (basilianorden), D

15 S:t Vitus, Modestus o. Crescentia (d. 304), mm., S

16 Feria.

17 S:t Gregorius Barbarigo2 (d. 1697), bp. b., D

18 S:t Efraim syriern (d. 373), diakon b. k., D; Com. S:t Markus o. Marcellinus (d. 286), mm., S

(M) I Sverige, S:t Henriks skrinläggning (d. 1150-t.), Finlands apostel, bp. m.

19 S:ta Juliana Falconeria (d. 1340), j., D; Com. S:t Gervasius o. Protasius (d. 170), mm.

20 S:t Silverius (d. 537), pv. m., S

21 S:t Aloysius Gonzaga (d. 1591), b., D

22 S:t Paulinus (d. 431), bp. b., D

23 Vigilia inför Joh. döparen.

24 Johannes döparens födelse, D1cl med vanlig oktav.

25 S:t Wilhelm av Vercelli (d. 1142), a., ordensgrundare (wilhelmiterna), D; Com. oktaven.

26 S:t Johannes o. Paulus (d. 362), mm., D; Com. oktaven.

27 Feria. I oktaven, Sd.

28 Vigilia inför Petri o. Pauli högtid; S:t Irenæus av Lyon3 (d. 202), bp. m., D; Com. oktaven; Com. vigilian.

29 Petrus o. Paulus, app., D1cl med vanlig oktav; Com. Joh. döparens oktav.

30 Pauli åminnelse, Dm; Com. S:t Petrus, ap.; Com. Petri o. Pauli oktav; Com. Joh. döparens oktav.

1 Flyttad (1955) från 31 maj för att bereda plats för Marie drottnings högtid. Se föregående fotnot. [«]

2 Helgonförklarad av Johannes XXIII och därför nyupptagen i kalendern 1960. [«]

3 Flyttad (1962) till 3 juli. I Paulus VI:s kalender har högtiden återvunnit sin traditionella plats, 28 juni. [«]

Missale Parvum

Sedan 2009 finns det åter ett svenskt folk- missale för den tradi- tionella romerska riten. Härvarande kalender är hämtad ur detta.

Läs mer här.


Tips

"The Latin Mass Explained". Introduktion till den traditionella latinska mässliturgin.