Den romerska kalendern
i äldre rit

Helgontitlar i bokstavsordning: a. abbot eller abbedissa, ap. apostel, b. bekännare, bp. biskop, d. drottning, e. evangelist, j. jungfru, k. kyrkolärare, kn. konung, m. martyr, p. präst, pv. påve, ä. änka. Högtidernas rang förklaras här. Fasteordningen här.

Svenska högtider föregås av I Sverige. Svenska medeltida namnskick föregås av M. Svenska medeltida högtider som inte längre firas föregås av (M) I Sverige.

Juli

1 Kristi dyrbara blod, D1cl; Com. Joh. döparens oktavdag. Com. Petri o. Pauli oktav.

2 Marie besökelse, D2cl; Com. S:t Processus o. Martinianus (1 årh.), mm.; Com. Petri o. Pauli oktav.

3 S:t Irenaeus av Lyon1 (d. 202), bp. m.; S:t Leo II (d. 683), pv. b., Sd; Com. Petri o. Pauli oktav.

I Sverige, Alla heliga påvars åminnelse, Dm

4 Feria. I oktaven, Sd.

5 S:t Antonio Maria Zaccaria (d. 1539), b., ordensgrundare (S:t Pauli reguljärklerker), D; Com. Petri o. Pauli oktav.

6 Feria. Oktavdag för Petri o. Pauli högtid, Dm.

7 S:t Cyrillus (869) o. Methodius (882), bpp bb, D

8 S:ta Elisabeth av Portugal (d. 1336), d. ä., Sd

9 Feria.

I Sverige, Alla Sveriges skyddshelgons högtid, Dm

10 De sju martyrbröderna (d. 150), mm., samt S:ta Rufina o. Secunda (d. 257), jj. mm., Sd

11 S:t Pius I (d. 155), pv. m., S

12 S:t Johannes Gualbertus (d. 1073), a., D; Com. S:t Nabor o. Felix (d. 304), mm.

13 Feria. S:t Anacletus2 (d. 91), pv. m., Sd

14 S:t Bonaventura (d. 1274), b. k., D

15 S:t Henrik II (d. 1024), kejsare, b., Sd

I Sverige, S:t David (d. 1080-t.), Västmanlands apostel, a., D

16 Vår Fru av berget Karmel, Dm

17 S:t Alexius (d. 417), b., Sd

18 S:t Camillo de Lellis (1614), b., ordensgrundare (sjukhusbröder), D; Com. S:ta Symforosa o. hennes sju söner (d. 138), mm.

19 S:t Vincent de Paul (d. 1660), b., ordensgrundare (lazaristorden, barmhärtighetssystrarna), D

20 S:t Hieronymus Emiliani (d. 1537), b., D; Margareta (d. 307), j. m.

21 S:t Lorenzo da Brindisi3 (d. 1619), b. k., D; Com. S:ta Praxedes (d. ?), j., S

22 S:ta Maria Magdalena (1 årh.), botgörerska, D

23 S:t Apollinaris (100-t.), bp. m., D; Com. S:t Liborius av Mans (d. 397), bp. b.

I Sverige, S:ta Birgittas dödsdag (d. 1373)

24 Vigilia inför S:t Jakob. Com. S:ta Kristina (d. 304), j. m.

25 S:t Jakob d. ä. (M Jakobsmässa), ap., D2cl; Com. S:t Kristofer (200-t.), m.

26 S:ta Anna, jungfru Marie moder (M Annamässa), D2cl

27 S:t Pantaleon (d. 305), m., S

28 S:t Nazarius o. Celsus (d. 68), mm, Viktor I (d. 198), pv. m., o. Innocentius I (d. 417), pv. b., Sd

I Sverige, S:t Botvid (d. 1120), m., D

29 S:ta Martha (1 årh.), j., Sd; Com. Felix, Simplicius, Faustinus o. Beatrix (d. 304), mm.

I Sverige, S:t Olav (Olof) av Norge (d. 1030), M Olsmässa, kn. m., D

30 S:t Abdon o. Sennen (d. 304), mm.

I Sverige, S:ta Elin (Helena) av Skövde (d. 1160), M Elinsmässa, j., D

31 S:t Ignatius av Loyola (d. 1556), b., ordensgrundare (jesuitorden), Dm

1 Se föregående fotnot. [«]

2 S:t Anacletus syns ha varit samma person som S:t Cletus, kyrkans tredje påve (högtidsdag 26 april), varför Johannes XXIII avskaffade denna upprepning i kalendern (instruktion från Sacra Rituum Congregatio, 14 februari 1961). [«]

3 S:t Lorenzo (Laurentius) gavs titel av kyrkolärare 1959, och upptogs i kalendern av Johannes XXIII år 1960. [«]

Missale Parvum

Sedan 2009 finns det åter ett svenskt folk- missale för den tradi- tionella romerska riten. Härvarande kalender är hämtad ur detta.

Läs mer här.


Tips

"The Latin Mass Explained". Introduktion till den traditionella latinska mässliturgin.