Den romerska kalendern
i äldre rit

Helgontitlar i bokstavsordning: a. abbot eller abbedissa, ap. apostel, b. bekännare, bp. biskop, d. drottning, e. evangelist, j. jungfru, k. kyrkolärare, kn. konung, m. martyr, p. präst, pv. påve, ä. änka. Högtidernas rang förklaras här. Fasteordningen här.

Svenska högtider föregås av I Sverige. Svenska medeltida namnskick föregås av M. Svenska medeltida högtider som inte längre firas föregås av (M) I Sverige.

Januari

1 Herrens omskärelse o. oktavdagen för Jesu födelse, D2cl

2 Jesu heliga namns högtid1, D2cl; Com. S:t Stefans oktavdag.

3 Feria. S:t Johannes oktavdag, S

4 Feria. Menlösa barns oktavdag, S

5 Trettondedagsafton, vigilia av 2:a klass, Sd; Com. S:t Telesforus (100-t.), pv. m.

6 Trettondedagen (Epifania), D1cl med privilegierad oktav av 2:a graden.

Söndagen e. Trettondedagen, Heliga familjens högtid, Dm

7 Feria. I oktaven, Sd

8 Feria. I oktaven, Sd

9 Feria. I oktaven, Sd

10 Feria. I oktaven, Sd

11 Feria. I oktaven, Sd; Com S:t Hyginus (d. 142), pv. m.

12 Feria. I oktaven, Sd

13 Åminnelsen av Jesu dop, Dm; Oktavdagen för Trettondedagen, Dm

14 S:t Hilarius (d. 367), bp. b. k., D; Com. S:t Felix (200-t.), p. m.

15 S:t Paulus eremiten (d. 347), förste eremiten, D; Com. S:t Maurus (d. 584), a.

16 S:t Marcellus (d. 309), pv. m., Sd

17 S:t Antonius (d. 356), a., D

18 Petri stol i Rom (”Cathedra Petri”), Dm; Com S:t Paulus, ap.; Com. S:ta Prisca (1 årh.), j. m.

19 S:t Marius, Martha, Audifax o. Abachus (200-t.), mm., S; Com. S:t Knut IV (d. 1086), kn. m.

I Sverige, S:t Henrik (d. 1150-t.), M Hindersmässa, Finlands apostel, bp. m., Dm

20 S:t Fabianus (d. 250), pv., o. Sebastian (d. 288), mm., D

21 S:ta Agnes (d. 313), j. m., D

22 S:t Vincentius (d. 304) o. Anastasius (d. 628), mm., Sd

23 S:t Raymundus av Peñaforte (d. 1275), b., Sd; Com. S:ta Emerentiana, j. m.

24 S:t Timoteus (1 årh.), bp. m., D

I Sverige, S:t Eriks skrinläggning2, Sd

25 Pauli omvändelse, Dm; Com. S:t Petrus, ap.

26 S:t Polycarpus (d. 155), bp. m., D

27 S:t Johannes Chrysostomos (d. 407), bp. b. k., D

28 S:t Petrus Nolascus (d. 1256), b., ordensgrundare (Vår Fru av lösens orden) D; Com. S:ta Agnes (för andra gången) , j. m.

29 S:t François de Sales (d. 1622), bp. b. k., D

30 S:ta Martina (200-t.), j. m., Sd

31 S:t Don Giovanni Bosco (d. 1888), b., ordensgrundare (salesianorden), D

1 Infaller en söndag efter 1 januari men före Trettondedagen firas Jesu heliga namn i stället denna söndag. [«]

2 S:t Eriks högtid, 18 maj. [«]

Missale Parvum

Sedan 2009 finns det åter ett svenskt folk- missale för den tradi- tionella romerska riten. Härvarande kalender är hämtad ur detta.

Läs mer här.


Tips

"The Latin Mass Explained". Introduktion till den traditionella latinska mässliturgin.