Den romerska kalendern
i äldre rit

Helgontitlar i bokstavsordning: a. abbot eller abbedissa, ap. apostel, b. bekännare, bp. biskop, d. drottning, e. evangelist, j. jungfru, k. kyrkolärare, kn. konung, m. martyr, p. präst, pv. påve, ä. änka. Högtidernas rang förklaras här. Fasteordningen här.

Svenska högtider föregås av I Sverige. Svenska medeltida namnskick föregås av M. Svenska medeltida högtider som inte längre firas föregås av (M) I Sverige.

Februari

  • Söndagarna ”in Septuagesima”, ”in Sexagesima” och ”in Quinqua- gesima” förebådar Fastan och har därför en karaktär av botsöndag. Fr o m söndagen ”in Septuagesima” utgår ”alleluia”.
  • Med Askonsdagen, som alltid följer på söndagen ”in Quinquagesi- ma”, inleds själva Fastan. Fastan är en tid av botgöring och förbere- delse inför Påsk. Altarsmyckning med blommor undviks; orgelspel får endast ackompanjera kyrkosången1; liturgisk färg är lila; i sön- dagsmässan utgår ”Gloria”. Fastetidens veckodagar har särskild ställning. Under Fastan är votivmässor utom vissa requiemmässor icke tillåtna.
  • Askonsdagen hör till de högre privilegierade feriedagarna: ingen högtid får firas denna dag.
  • Fastetidens söndagar har särskild rang.
  • Onsdagen, fredagen och lördagen i veckan e. Askonsdagsveckan infaller vårens kvatemberdagar (M himmerdagsfasta). Kvatemberda- gar har särskild ställning.
  • 4:e sön. i Fastan kallas Laetare-söndagen.2 Denna dag får orgel spelas, och blommor tillåts pryda altaret. Liturgisk färg är rosa.

1 S:t Ignatius (d. 108), bp. m., D

2 Kyndelsmässodagen (M Marie kyrkogång), D2cl

3 S:t Blasius, bp. m., S

I Sverige, S:t Ansgar (d. 865), Nordens apostel, bp. b., D2cl

4 S:t Andreas Corsini (d. 1373), bp. b., D

5 S:ta Agatha (d. 251), j. m., D

6 S:t Titus (d. 105), bp. b., D; Com. S:ta Dorotea (d. 300), v. m.

(M) I Sverige, S:t Brynolf Algotsson (d. 1317), bp. b.

7 S:t Romuald (d. 1027), a., ordensgrundare (kamaldulensorden), D

8 S:t Johannes av Mata (d. 1213), b., D

9 S:t Cyrillus av Alexandria (d. 444), bp. b. k., D; Com. S:ta Apollonia (d. 249), j. m.

10 S:ta Scholastica (d. 543), j., ordensgrundare (benediktinordens kvinnliga gren), D

11 Maria i Lourdes (1858), Dm

12 Servitordens sju stiftare (1200-t.), bb., ordensgrundare (servitorden), D

13 Feria.

14 S:t Valentinus (d. 270), p. m., S

15 S:t Faustinus o. Jovita, mm., S

I Sverige, S:t Sigfrid (1100-t.), M Siffermässa, Götarnas apostel, bp., Dm

16 Feria.

17 Feria.

18 S:t Simeon (d. 110), b. m., S

19 Feria.

20 Feria.

21 Feria.

22 Petri stol ("Cathedra Petri") i Antiokia, Dm; Com. S:t Paulus, ap.

23 S:t Petrus Damiani (d. 1072), bp. b. k., D; Com. vigilia inför S:t Mattias, ap.

24 S:t Mattias, ap., D2cl

År då februari äger 29 dagar firas aposteln i stället följande dag, varvid vigilian infaller denna dag.

25 Feria.

26 Feria.

27 S:t Gabriel Possenti (d. 1862), b., D

År då februari äger 29 dagar firas S:t Gabriel Possenti i stället följande dag.

28 Feria.

(29 Feria.)

1 Fr o m Passionssöndagen undviks orgelspel helt. [«]

2 Mässpropriet börjar denna dag nämligen med orden ”Laetare, Jerusalem”. [«]

Missale Parvum

Sedan 2009 finns det åter ett svenskt folk- missale för den tradi- tionella romerska riten. Härvarande kalender är hämtad ur detta.

Läs mer här.


Tips

"The Latin Mass Explained". Introduktion till den traditionella latinska mässliturgin.