Den romerska kalendern
i äldre rit

Helgontitlar i bokstavsordning: a. abbot eller abbedissa, ap. apostel, b. bekännare, bp. biskop, d. drottning, e. evangelist, j. jungfru, k. kyrkolärare, kn. konung, m. martyr, p. präst, pv. påve, ä. änka. Högtidernas rang förklaras här. Fasteordningen här.

Svenska högtider föregås av I Sverige. Svenska medeltida namnskick föregås av M. Svenska medeltida högtider som inte längre firas föregås av (M) I Sverige.

December

  • 1:a sön. i Advent inleder såväl Adventstiden som kyrkoåret. Den har därför särskild rang. Advent är en tid av botgöring inför Jul. Altarsmyckning med blommor undviks; orgelspel får endast ackompanjera kyrkosången; liturgisk färg är lila; i söndagsmässan utgår ”Gloria”. Adventstidens veckodagar har särskild ställning.
  • 3:e sön. i Advent kallas Gaudete-söndagen.1 Denna dag får orgel spelas, och blommor tillåts pryda altaret. Liturgisk färg är rosa.
  • Onsdagen, fredagen och lördagen efter 3:e sön. i Advent infaller vinterns kvatemberdagar (M himmerdagsfasta). Kvatemberdagar har särskild ställning.
  • Tiden från Juldagen fram till Kyndelsmässodagen utgör Jultiden.

1 Feria.

2 S:ta Bibiana (d. 363), j. m., Sd

3 S:t Francisco Xavier (d. 1552), b., Dm
I vikariatet Sverige2, D1cl med oktav (endast i missionsområden). Oktavdag, 10 december, Dm.

4 S:t Petrus Chrysologus (d. 449), bp. b. k., D; Com. S:ta Barbara (200-t.), j. m.

5 Com. S:t Sabba (d. 532), a.

6 S:t Nicolaus av Myra (d. 345), bp. b., D

7 S:t Ambrosius (d. 397), bp. b. k., D; Com. vigilia inför Marie obefl. avlelse.

8 Marie obefläckade avlelse, D1cl med vanlig oktav.

Infaller Marie obefl. avlelse på en söndag, firas Marie högtid (sedan 1960) först följande dag.

9 Feria. I oktaven, Sd

10 Feria. I oktaven, Sd; Com. S:t Melchiades (d. 314), pv. m.

11 S:t Damasus I (d. 484), pv. b., Sd; Com. oktaven.

12 Feria. I oktaven, Sd

13 S:ta Lucia (d. 304), j. m., D; Com. oktaven.

14 Feria. I oktaven, Sd

15 Feria. Oktavdagen för Marie obefläckade avlelse, Dm

16 S:t Eusebius, bp. m., Sd

17 Feria.

18 Feria.

19 Feria.

20 Feria. Vigilia inför S:t Tomas.

21 S:t Tomas (M Tomasmässa), ap., D2cl

22 Feria.

23 Feria.

24 Julafton, vigilia av 1:a klass.

Varje präst äger denna dag rätt att läsa Julens tre mässor.

25 Juldagen, D1cl med privilegierad oktav av 3:e graden.

26 Annandag Jul o. S:t Stefanus (M Staffanmässa), protomartyr, D2cl med enkel oktav; Com. Juloktaven.

Infaller sön. i Juloktaven 25, 26, 27, 28 eller 30 december, firas officiet och mässan för denna söndag 30 december. Infaller sön. i Juloktaven i stället 29 eller 31 december firas söndagens officium och mässa enligt kalendern.

27 S:t Johannes (M Johannesmässa), a. e., D2cl med enkel oktav; Com. Juloktaven.

28 Menlösa barns dag, D2cl med enkel oktav; Com. Juloktaven.

29 S:t Thomas Becket (d. 1170), bp. m., D; Com. Juloktaven.

30 Juloktavens 6:e dag, Sd

Om sön. i Juloktaven infaller 29 eller 31, firas 30 december enligt kalendern. Skulle däremot söndagen i den aktuella veckan (d.v.s. sön. i Juloktaven) infalla 25, 26, 27, 28 eller 30 december, firas i dag Juloktavens söndag oavsett faktisk veckodag, varvid officiet och mässan för juloktavens 6:e dag utgår.

31 S:t Silvester I, pv. b., D; Com. Juloktaven.

1 Mässpropriet för denna dag börjar nämligen med orden ”Gaudete in Domino”. [«]

2 När katolska kyrkan återkom till Sverige efter reformationen var landet länge s.k. apostoliskt vikariat, ett missionsområde underställt den romerska missionskongregationen. Först 1953 blev Sverige ett eget stift. [«]

Missale Parvum

Sedan 2009 finns det åter ett svenskt folk- missale för den tradi- tionella romerska riten. Härvarande kalender är hämtad ur detta.

Läs mer här.


Tips

"The Latin Mass Explained". Introduktion till den traditionella latinska mässliturgin.