Den romerska kalendern
i äldre rit

Helgontitlar i bokstavsordning: a. abbot eller abbedissa, ap. apostel, b. bekännare, bp. biskop, d. drottning, e. evangelist, j. jungfru, k. kyrkolärare, kn. konung, m. martyr, p. präst, pv. påve, ä. änka. Högtidernas rang förklaras här. Fasteordningen här.

Svenska högtider föregås av I Sverige. Svenska medeltida namnskick föregås av M. Svenska medeltida högtider som inte längre firas föregås av (M) I Sverige.

Augusti

1 Petri fängelse, Dm; Com. S:t Paulus, ap.; Com. heliga Mackabeerna. (S:t Pierre-Julien Eymard, d. 1868, ordensgrundare,  helgasakraments- fäderna, b.).

2 S:t Alfonso Maria de' Liguori (d. 1787), bp. b. k., ordensgrundare (redemptoristerna), D; Com. S:t Stefan I (d. 257), pv. m.

3 Feria. Återfinnandet av S:t Stefanus, protomartyr, år 415, Sd

4 S:t Dominicus (d. 1221), b., ordensgrundare (dominikanorden), Dm

5 Maria ad nives, Dm

6 Kristi förklaring, D2cl; Com. S:t Sixtus II (d. 258), pv. m., Felicissimus o. Agapetus (d. 258), mm.

7 S:t Cajetanus (d. 1547), b., ordensgrundare (theatinorden), D; Com. S:t Donatius (d. 362), bp. m.

8 S:t Jean-Marie Vianney av Ars1 (d. 1859), b, D; Com. S:t Cyriacus, Largus, Smaragdus (d. 303), mm., Sd

9 Vigilia inför S:t Laurentius. S:t Jean-Marie Vianney av Ars2 (d. 1859), b, D; Com. vigilia inför S:t Laurentius; Com. S:t Romanus (d. 258), m.

10 S:t Laurentius (d. 258), M Larsmässa, diakon m., D2cl med enkel oktav.

11 S:t Tiburtius (d. 288), m., o. Susanna (d. 304), j. m., S

12 S:ta Clara av Assisi (d. 1253), j., ordensgrundare (klarissorna, franciskanordens kvinnliga gren), D

13 S:t Hippolytus (d. 258) o. Cassianus (300-t.), mm., S

14 Vigilia inför Marie upptagning. Com. S:t Eusebius (300-t.), b.

15 Marie upptagning i himmelen (M Dyra vårfrudagen), D1cl med vanlig oktav.

16 S:t Joakim, jungfru Marie fader, M Joakimsmässa, D2cl; Com. oktaven.

(M) I Sverige, S:t Brynolfs skrinläggning3

17 S:t Hyacinthus (d. 1257), b., D; Com. oktaven för Vår Fru; Com. S:t Laurentii oktavdag.

18 I oktaven, Sd; Com. S:t Agapitus (d. 304), m.

19 S:t Jean Eudes (d. 1680), b., ordensgrundare (Jesu o. Marie hjärtas kongregation), D; Com. oktaven.

20 S:t Bernhard av Clairvaux (d. 1153), a., D; Com. oktaven.

21 S:ta (Jeanne-)Françoise (Frémiot) de Chantal (d. 1641), ä., ordensgrundare (visitandinorden), D Com. oktaven.

22 Oktavdagen för Marie upptagning i hinmmelen; Marie obefläckade hjärta4, D2cl; Com. S:t Timotheus (d. 311), Hippolytus o Symforianus (d. 180), mm., S

23 S:t Filippo Benizi (d. 1285), b., D; Com. vigilia inför S:t Bartolomeus.

24 S:t Bartolomeus (M Bertelsmässa), ap., D2cl

25 S:t Ludvig av Frankrike (d. 1270), kn. b., Sd

26 S:t Zefyrinus (d. 217), pv. m., S

27 S:t Josef av Calasanz (d. 1648), b., ordensgrundare (piaristorden), D

28 S:t Augustinus (d. 430), bp. b. k., ordensgrundare (augustinorden), D; Com. S:t Hermes (d. 304), m.

29 Johannes döparens halshuggning, Dm; Com. S:ta Sabina (d. 129), m.

30 S:ta Rosa av Lima (d. 1617), j., D; Com. S:t Felix o. Adauctus (d. 305), mm.

31 S:t Raymundus Nonnatus (d. 1240), b., D

1 Kyrkoherden av Ars' högtid firades först 9 augusti men flyttades 1960 fram en dag (8/8). Högtiden för martyrerna Cyriacus, Largus och Smaragdus, vilken ditintills varit semiduplex, blev därmed en enkel kommemoration.. [«]

2 Se föregående fotnot. [«]

3 S:t Brynolfs högtid, 6 februari. [«]

4 Devotionen till Marie obefl. hjärta är knuten till Jesu hjärta- devotionen, till uppenbarelsen vid la Rue du Bac (och den undergörande medaljen med samma namn) samt vid Vår Fru av Fatima. I Italien har Marie hjärta ärats med en liturgisk högtid alltsedan 1799. 1855 gavs högtiden ett eget proprium. 1942 inskrev Pius XII denna högtid i den universella kalendern. [«]

Missale Parvum

Sedan 2009 finns det åter ett svenskt folk- missale för den tradi- tionella romerska riten. Härvarande kalender är hämtad ur detta.

Läs mer här.


Tips

"The Latin Mass Explained". Introduktion till den traditionella latinska mässliturgin.