Den romerska kalendern
i äldre rit

Helgontitlar i bokstavsordning: a. abbot eller abbedissa, ap. apostel, b. bekännare, bp. biskop, d. drottning, e. evangelist, j. jungfru, k. kyrkolärare, kn. konung, m. martyr, p. präst, pv. påve, ä. änka. Högtidernas rang förklaras här. Fasteordningen här.

Svenska högtider föregås av I Sverige. Svenska medeltida namnskick föregås av M. Svenska medeltida högtider som inte längre firas föregås av (M) I Sverige.

April

  • Måndagen, tisdagen o. onsdagen i Stilla veckan hör till de högre privilegierade feriedagarna: ingen högtid får firas denna dag.
  • På Skärtorsdagen sjungs ”Gloria” i mässan. Man ringer då i kyrkklockorna samt i sanctusklockan, vilka sedan börblir tysta fram till påsknattens ”Gloria”.
  • Påskdagen kan infalla mellan 22 mars och 15 april men infaller oftast i april (9 april är statistiskt vanligast). I likhet med Skärtorsdagen, Långfredagen och Stilla veckans lördag har Påskdagen rang av D1cl och ger därmed inte vika för någon annan högtid. Dess oktav har rang av privilegierad oktav av 1:a graden: oktavens dagar viker inte för någon högtid.
  • Tiden från Påskdagen t o m kvatemberdagarna i Pingstoktaven kallas Påsktid. Under Påsktiden firas ingen vigilia utom Pingstvigilian. Requiemmässor är som regel icke tillåtna.
  • 1:a sönd. e. Påsk kallas söndagen ”in Albis” eller Quasimodo-söndagen1. Denna söndag har särskild rang.
  • 2:a onsdagen e. Påskoktaven firas S:t Josefs skyddsfest, D1cl med vanlig oktav.

1 Feria.

2 S:t Francesco di Paola (d. 1507), b., ordensgrundare (minimerna - franciskaner), D

3 Feria.

4 S:t Isidor av Sevilla (d. 636), bp. b. k., D

5 S:t Vincentius Ferrer (d. 1419), b., D.

6 Feria.

7 Feria.

8 Feria.

9 Feria.

10 Feria.

11 S:t Leo den store (d. 461), pv. b. k., D

12 Feria.

13 S:t Hermenegild (d. 585), m., Sd

14 S:t Justinus (d. 167), m., D; Com. S:t Tibertius, Valeranius o. Maximus (d. 229), mm.

15 Feria.

16 Feria.

17 S:t Anicetus (d. 170), pv. m., S

18 Feria.

19 Feria.

20 Feria.

21 S:t Anselm (d. 1109), bp. b. k., D

22 S:t Soter (d. 175) o. Caius (d. 296), pvv. mm., Sd

23 S:t Georg (d. 300), m., Sd

24 S:t Fidelis av Sigmaringen (d. 1622), m., D

25 S:t Markus (M Markusmässa), e., D2cl; ”Litaniae majores”.

Oberoende av evangelisten Markus' högtid är 25 april alltsedan Gregorius den store (500-t.) s k gångdag. Denna dag anordnas en särskild procession, vid vilken allhelgonalitanian sjungs (”Litaniae majores”). I anslutning firas tillhörande rogationsmässa. Skulle Påskdagen eller Annandag Påsk infalla 25 april flyttas ”Litaniae majores” till Påskoktavens tisdag.

26 S:t Cletus (100-t.) o. Marcellinus (d. 304), pvv. mm., Sd

27 S:t Petrus Canisius (d. 1597), b. k., D

28 S:t Paulus av Korset (d. 1775), b., ordensgrundare (passionistorden), D; Com. S:t Vitalis (200-t.), m.

29 S:t Petrus av Verona (d. 1252), m., D

30 S:ta Katarina av Siena2 (d. 1380), j., Dl

1 Mässpropriet för ifrågavarnde söndag börjar nämligen med orden ”Quasi modo geniti infantes”. [«]

2 Paulus VI gav Katarina av Siena titel av kyrkolärare. [«]

Missale Parvum

Sedan 2009 finns det åter ett svenskt folk- missale för den tradi- tionella romerska riten. Härvarande kalender är hämtad ur detta.

Läs mer här.


Tips

"The Latin Mass Explained". Introduktion till den traditionella latinska mässliturgin.