Kardinal Dante-Sällskapet
Vi ser här den helige Fadern, då han som kardinal 1998 i Weimar sjöng pontifikalhögmässa enligt traditionell rit. Han omges på bilden av abbéerna Lenhardt och Wiener från Kristkonungens institut, vilka vid ceremonin tjänstgjorde som diakon och subdiakon.