Kardinal Dante-Sällskapet

BARTE, Claude: Le Ciel sur la terre.
Essai sur l'essence de la liturgie

Editions François-Xavier de Guibert

3, rue Jean-François-Gerbillon

F-75006 Paris

Fader Claude Barthe är katolsk präst och grundare till den uppmärksammade och intellektuellt högstående tidskriften Catholica, som bland annat utmärker sig för sin respektfulla behandling av den katolska traditionella rörelsen och dess hjärtefrågor, men som även rönt erkännande för den höga nivå som dess samhällsbevakning håller. Catholica har f ö överraskat genom de intervjuer med bland andra kardinalerna Ratzinger och Arinze som tidskriften regelbundet innehållit. Fader Barthe är även lärare i liturgik och dogmatik (avsnittet De Eucharistia) vid Kristkonungens instituts prästseminarium i Gricigliano nära Florens i Italien.

Utgivningsår: 2003

ISBN: 9782868398475

Pris: cirka 16 €

Format: Häftad, 21 x 14 cm

Antal sidor: 146

Förlag: François-Xavier de Gui- bert, Paris  > hemsida

Den nu aktuella Essän om liturgins väsen är ett sällsynt verk i en tid då liturgin - utom tråkig och ful - blivit aktivistisk, didaktisk och människotillvänd. Till skillnad från mycket av den i dag vanliga litteraturen i ämnet ägnar fader Barthe liturgins andliga och allegoriska innebörd stort utrymme. Intressantast är kanske abbéns utgångspunkt: liturgins själva väsen finner vi i uppenbarelseboken, där liturgin beskrivs som Himmelens inbrytning in i vår värld i syfte att förkristliga den. Barthe behandlar även den europeiska kulturens gradvisa sekularisering från och med 1600-talet, vilken sekularisering i och med den latinska liturgins förvärldsligande nått vägs ände. Varje katolik med intresse för liturgin borde läsa boken.

Fader Barthe undervisar vid prästseminariet i Gricigliano
Fader Barthe i Griciliano

Abbé Claude Barthes bok skriver in sig i vad som idag allt mera kan ses som en inomkyrklig rörelse för en återupptäckt av liturgin som mysteriets och tillbedjans hemvist. Man tänker på skribenter som dom Alcuin Reid, dominikanpater Aidan Nichols, p Joseph Fessio, S. J., och inte minst Joseph Ratzinger, sedan 2005 påve under namnet Benedictus XVI. De skriver samtliga i samma anda som msgr Klaus Gamber, vilken den helige Fadern beskrivit som en föregångare och inspirationskälla.

Dessvärre finns abbé Barthes Essä om liturgins väsen ännu inte i översättning. Boken kan beställas bland annat här.

"Utan den heliga mässan kan vi inte överleva som katolska kristna. Eukaristin är den viktigaste födan för vårt liv och vår tro. Mysterium fidei, trons mysterium, firas inför våra ögon och öron. Den korsfäste och förhärligade Herren blir närvarande i hela sin frälsande verklighet.

"Som katoliker kan vi alltid vara förvissade om att Jesus Kristus blir närvarande när mässoffret bärs fram.

"Vi måste återupptäcka den atmosfär av tillbedjan inför Kristi fulla närvaro, som borde prägla alla våra katolska kyrkor.

"Det är min önskan att alla som deltar i eukaristins firande enligt 1962 års ordning skall få hjälp genom detta missale att tränga in i mässans innersta verklighet och helgas genom möte med den förhärligade Kristus."

[Anders Arborelius. Ur biskopens förord till Missale Parvum, latinskt-svenskt missale]

[Tillbaka]

Beställning

Beställ här.


F.X. de Guibert

Förlaget François-Xa- vier de Guibert är ett franskt katolskt förlag med betoning på kvalitet.